Zateplení a renovace fasád

ZATEPLENÍ FASÁD

Zateplení fasády je jednou z možností jak ušetřit velké náklady na vytápění. Zateplením ušetříte peníze, eliminujete hluk z okolí a vyřešíte problém s vlhkými zdmi. Zateplení fasády ochrání Váš dům před nepříznivými vnějšími vlivy jako je mráz nebo slunce.

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy. Kromě okamžitých finančních úspor za náklady na vytápění má řadu dalších ekonomických a technických výhod.

 • možnost úspor 30 – 60 % nákladů na vytápění
 • nižší provozní výkon topné soustavy = delší životnost
 • eliminace negativních vlivů teplotních změn v konstrukci
 • prodloužení životnosti fasády
 • zvýšení povrchové teploty vnitřní strany obvodové konstrukce
 • zvýšení tepelné pohody
 • snížení rizika kondenzace a omezení vzniku plísní
 • eliminace tepelných mostů
 • zateplená konstrukce lépe odolává vlivům povětrnosti

VŠECHNY TYTO VÝHODY VŠAK SPLŇUJE POUZE SPRÁVNĚ PROVEDENÝ SYSTÉM JAKO CELEK A PROTO VŠICHNI NAŠI PRACOVNÍCÍ JSOU PROŠKOLENÍ A SKUŠENÍ ŘEMESLNÍCI S DLOUHOLETOU PRAXÍ V OBORU ZATEPLOVÁNÍ.

Zateplovací systém je posuzován jako výrobek - jako celek. Musí být proto nejprve odzkoušen na akreditovaných zkušebnách a certifikován. Certifikace se však netýká pouze jednotlivých komponent, ale hlavně celkového systému a jeho skladby. Předepsanou skladbu systémů je proto bezpodmínečně nutné dodržet. Skladba materiálů vnějšího kontaktního zateplovacího systému spolupůsobí ve vzájemném souladu z hlediska chemických i fyzikálně mechanických vlastností. Systémy jsou mrazuvzdorné a omyvatelné. Z hlediska požární ochrany jsou hodnoceny jako nesnadno hořlavé, stupněm hořlavosti C1 dle ČSN 730862 s nulovým indexem šíření plamene po povrchu dle ČSN 73 0862.


RENOVACE FASÁD

 • Renovace podkladu pod omítky
 • Oprava trhlin ve fasádě
 • Oživení starších omítek a prodloužení jejich životnosti
 • Renovace ploch napadených mikroorganismy
 • Ochrana omítek proti GRAFFITI
 • Dekorativní úpravy soklů a ploch