Sanace, injektáže a hydroizolace

  • sanace a hydroizolace vlhkého zdiva
  • dodatečné izolace spodních staveb výkopovou a bezvýkopovou technologií
  • injektáže zamezující průsakům vody betonových konstrukcí
  • sanace kanalizačních šachet a jímek
  • zpevňování zdiva
  • SANACE, INJEKTÁŽE A HYDROIZOLACE   * Sanace a hydroizolace vlhkého zdiva  *  dodatečné izolace spodních staveb výkopovou a bezvýkopovou technologií * injektáže zamezující průsakům vody betonových konstrukcí * sanace kanalizačních šachet a jímek * zpevňování zdiva